Gói GPON 16Mb

Cáp quang FPT công nghệ GPON

Hiện nay FPT Biên Hòa Đồng Nai đang tiến hành nâng cấp toàn bộ lên chuẩn GPON . Trong tương lai không xa tất cả các khách hàng sử dụng  Mạng FPT Biên Hòa Đồng Nai sẽ được nâng cấp lên cáp quang GPON. Các gói cước áp dụng đối với công nghệ cáp quang gia đình tương tự như đã áp dụng với gói cước ADSL đã cung cấp trước đây.

Read more...

Gói GPON 20Mb

Cáp quang FPT công nghệ GPON

Hiện nay FPT Biên Hòa Đồng Nai đang tiến hành nâng cấp toàn bộ lên chuẩn GPON . Trong tương lai không xa tất cả các khách hàng sử dụng  Mạng FPT Biên Hòa Đồng Nai sẽ được nâng cấp lên cáp quang GPON. Các gói cước áp dụng đối với công nghệ cáp quang gia đình tương tự như đã áp dụng với gói cước ADSL đã cung cấp trước đây.

Read more...

Gói GPON 8Mb

Cáp quang FPT công nghệ GPON

Hiện nay FPTVũng Tàu đang tiến hành nâng cấp toàn bộ lên chuẩn GPON . Trong tương lai không xa tất cả các khách hàng sử dụng  MạngFPT Vũng Tàu sẽ được nâng cấp lên cáp quang GPON. Các gói cước áp dụng đối với công nghệ cáp quang gia đình tương tự như đã áp dụng với gói cước ADSL đã cung cấp trước đây.

Read more...

Gói GPON 10Mb

Cáp quang FPT công nghệ GPON

Hiện nay FPT Biên Hòa Đồng Nai đang tiến hành nâng cấp toàn bộ lên chuẩn GPON . Trong tương lai không xa tất cả các khách hàng sử dụng  Mạng FPT Biên Hòa Đồng Nai sẽ được nâng cấp lên cáp quang GPON. Các gói cước áp dụng đối với công nghệ cáp quang gia đình tương tự như đã áp dụng với gói cước ADSL đã cung cấp trước đây.

Read more...

Gói F6 10Mb

Cáp quang FPT công nghệ GPON

Hiện nay FPT Đồng Nai đang tiến hành nâng cấp toàn bộ lên chuẩn GPON . Trong tương lai không xa tất cả các khách hàng sử dụng  Mạng FPT Biên Hòa Đồng Nai sẽ được nâng cấp lên cáp quang GPON. Các gói cước áp dụng đối với công nghệ cáp quang gia đình tương tự như đã áp dụng với gói cước ADSL đã cung cấp trước đây.

Read more...

internet-cap-quang-fpt

khuyen mai lap mang fpt

lap-mang-cap-quang-fpt1

sd-fpt-1

 

fpt theky