Các thủ tục này làm tại văn phòng giao dịch của FPT Telecom, các giấy tờ mang theo:

– Cá nhân: CMND hoặc hộ chiếu của chủ hợp đồng.

– Doanh nghiệp:  Giấy giới thiệu, CMND của người được giới thiệu

1. Khách hàng đang sử dụng Internet cáp đồng ADSL

– Chuyển từ ADSL -> ADSL: không chuyển được vì hiện chỉ có 1 gói cáp đồng

– Chuyển từ ADSL -> GPON: Khu vực có GPON sẽ chuyển được, phí chuyển đổi quý khách qua trực tiếp phòng giao dịch của FPT. Thời gian chuyển đổi: 1-5 ngày.

– Chuyển từ ADSL -> FTTH: Khu vực có FTTH sẽ chuyển được, phí chuyển đổi quý khách qua trực tiếp phòng giao dịch của FPT. Thời gian chuyển đổi: 1-5 ngày.

2. Khách hàng đang sử dụng Internet cáp quang GPON

– Chuyển từ GPON gói thấp -> GPON gói cao: Miễn phí chuyển đổi. Thời gian chuyển đổi: chuyển ngay

– Chuyển từ GPON gói cao -> GPON gói thấp: Phí chuyển đổi 100.000 đồng. Thời gian: chuyển ngay.

– Chuyển từ GPON -> ADSL: Không chuyển đổi

– Chuyển từ GPON -> FTTH: Khu vực có FTTH sẽ chuyển được, phí chuyển đổi quý khách qua trực tiếp phòng giao dịch của FPT

3. Khách hàng đang sử dụng Internet cáp quang FTTH

– Chuyển từ FTTH gói thấp -> FTTH gói cao: Miễn phí chuyển đổi. Thời gian chuyển đổi: Chuyển ngay.

– Chuyển từ FTTH gói cao -> FTTH gói thấp: Phí chuyển đổi 300.000 đồng.

– Chuyển từ FTTH -> ADSL: …

– Chuyển từ FTTH -> GPON: …


Chú ý:

– Khách hàng đã sử dụng trên 12 tháng khi chuyển địa điểm được áp dụng giá cước khuyến mại tại thời điểm chuyển đổi.

– Số lần chuyển đổi: Tối đa 2 lần/năm.

– Khách hàng thanh toán hết tiền cước đến thời điểm đăng ký chuyển đổi.


Để biết thêm thông tin chi tiết phí chuyển đổi gói dịch vụ vui lòng liên hệ tổng đài 19006600 nhánh 0 hoặc trực tiếp đến quầy giao dịch.