FPT Đồng Nai là chi nhánh của công ty cổ phần viễn thông FPT Telecom được thành lập cách đây 9 năm. FPT Đồng Nai hiện 1 trong 3 IPS(Nhà cung cấp dịch vụ internet) lớn nhất trên địa bàn tỉnh Đồng Nia. Hiện tại toàn bộ hạ tầng internet của FPT đã hoàn tất chuyển đổi 100% qua cáp quang GPON.