Báo giá đăng ký lắp mạng FPT

SUPER 80
210000k/tháng
 • Download/Upload 80 Mbps
 • Thiết bị kết nối từ 1 - 5 thiết bị
 • Trang bị Modem Wifi 4 cổng
 • Trả trước 6 tháng + Lắp đặt miễn phí + Tặng 1 tháng cước
 • Trả trước 12 tháng + Lắp đặt miễn phí + Tặng 3 tháng cước
 • Trả sau phí lắp đặt 330.000VNĐ
 • Lắp đặt nhanh trong 48h
WIFI
SUPER 100
240000đ/tháng
 • Download/Upload 100 Mbps
 • Thiết bị kết nối từ 1 - 7 thiết bị
 • Trang bị Modem Wifi 2 băng tần
 • Trả trước 6 tháng + Lắp đặt miễn phí + Tặng 1 tháng cước
 • Trả trước 12 tháng + Lắp đặt miễn phí + Tặng 3 tháng cước
 • Trả sau phí lắp đặt 330.000VNĐ
 • Lắp đặt nhanh trong 48h
WIFI
SUPER 150
300000đ/tháng
 • Download/Upload 150 Mbps
 • Thiết bị kết nối từ 1 - 10 thiết bị
 • Trang bị Modem Wifi 2 băng tần
 • Trả trước 6 tháng + Lắp đặt miễn phí + Tặng 1 tháng cước
 • Trả trước 12 tháng + Lắp đặt miễn phí + Tặng 3 tháng cước
 • Trả sau phí lắp đặt 330.000VNĐ
 • Lắp đặt nhanh trong 48h
https://fptdongnai.com.vn/lien-he/
SUPER 30
200000đ/tháng
 • Download/Upload 30 Mbps
 • Thiết bị kết nối từ 1 -3 thiết bị
 • Trang bị Modem Wifi 4 băng tần kép
 • Trả trước 6 tháng + Lắp đặt miễn phí + Tặng 1 tháng cước
 • Trả trước 12 tháng + Lắp đặt miễn phí + Tặng 3 tháng cước
 • Trả sau phí lắp đặt 330.000VNĐ
 • Lắp đặt nhanh trong 48h
SUPER 80
210000đ/tháng
 • Download/Upload 80 Mbps
 • Thiết bị kết nối từ 1 - 5 thiết bị
 • Trang bị Modem Wifi 2 băng tần
 • Trả trước 6 tháng + Lắp đặt miễn phí + Tặng 1 tháng cước
 • Trả trước 12 tháng + Lắp đặt miễn phí + Tặng 3 tháng cước
 • Trả sau phí lắp đặt 330.000VNĐ
 • Lắp đặt nhanh trong 48h
SUPER 100
270000đ/tháng
 • Download/Upload 100 Mbps
 • Thiết bị kết nối từ 1 - 7 thiết bị
 • Trang bị Modem Wifi 4 2 băng tần
 • Trả trước 6 tháng + Lắp đặt miễn phí + Tặng 1 tháng cước
 • Trả trước 12 tháng + Lắp đặt miễn phí + Tặng 3 tháng cước
 • Trả sau phí lắp đặt 330.000VNĐ
 • Lắp đặt nhanh trong vòng 48h
SUPER 150
300000đ/tháng
 • Download/Upload 150 Mbps
 • Thiết bị kết nối từ 1 - 10 thiết bị
 • Trang bị Modem Wifi 2 băng tần
 • Trả trước 6 tháng + Lắp đặt miễn phí + Tặng 1 tháng cước
 • Trả trước 12 tháng + Lắp đặt miễn phí + Tặng 3 tháng cước
 • Trả sau phí lắp đặt 330.000VNĐ
 • Lắp đặt nhanh trong vòng 48h

Combo Truyền hình + Internet FPT

SUPER 80
240000đ/tháng
 • Download/Upload 80 Mbps
 • Thiết bị kết nối: Từ 1 - 5 thiết bị
 • Trang bị Modem Wifi + HD box 4K
 • Trả trước 6 tháng + Lắp đặt miễn phí + Tặng 1 tháng cước
 • Trả trước 12 tháng + Lắp đặt miễn phí + Tặng 3 tháng cước
 • Trả sau phí lắp đặt 550.000VNĐ
 • Lắp đặt nhanh trong vòng 48h
Wifi + Truyền hình
SUPER 100
270000đ/tháng
 • Download/Upload 100 Mbps
 • Thiết bị kết nối: Từ 1 - 7 thiết bị
 • Trang bị Modem Wifi + HD box 4K
 • Trả trước 6 tháng + Lắp đặt miễn phí + Tặng 1 tháng cước
 • Trả trước 12 tháng + Lắp đặt miễn phí + Tặng 3 tháng cước
 • Trả sau phí lắp đặt 550.000VNĐ
 • Lắp đặt nhanh trong vòng 48h
Wifi + Truyền hình
SUPER 150
350000đ/tháng
 • Download/Upload 150 Mbps
 • Thiết bị kết nối: Từ 1 - 10 thiết bị
 • Trang bị Modem Wifi + HD box 4K
 • Trả trước 6 tháng + Lắp đặt miễn phí + Tặng 1 tháng cước
 • Trả trước 12 tháng + Lắp đặt miễn phí + Tặng 3 tháng cước
 • Trả sau phí lắp đặt 550.000VNĐ
 • Lắp đặt nhanh trong vòng 48h
SUPER 30
230000đ/tháng
 • Download/Upload 30 Mbps
 • Thiết bị kết nối: Từ 1- 3 thiết bị
 • Trang bị Modem wifi + HD Box 4K
 • Trả trước 6 tháng + Lắp đặt miễn phí + tặng 1 tháng cước
 • Trả trước 12 tháng + Lắp đặt miễn phí + tặng 3 tháng cước
 • Trả sau phí lắp đặt 550.000VNĐ
 • Lắp đặt nhanh trong 48h
SUPER 80
240000đ/tháng
 • Download/Upload 80 Mbps
 • Thiết bị kết nối: Từ 1 - 5 thiết bị
 • Trang bị Modem Wifi + HD Box 4K
 • Trả trước 6 tháng + Lắp đặt miễn phí + Tặng 1 tháng cước
 • Trả trước 12 tháng + Lắp đặt miễn phí + Tặng 3 tháng cước
 • Trả sau phí lắp đặt 550.000VNĐ
 • Lắp đặt nhanh trong vòng 48h
SUPER 100
270000đ/tháng
 • Download/Upload 100 Mbps
 • Thiết bị kết nối: Từ 1 - 7 thiết bị
 • Trang bị Modem Wifi + HD Box 4K
 • Trả trước 6 tháng + Lắp đặt miễn phí + Tặng 1 tháng cước
 • Trả trước 12 tháng + Lắp đặt miễn phí + Tặng 3 tháng cước
 • Trả sau phí lắp đặt 550.000VNĐ
 • Lắp đặt nhanh trong vòng 48h
SUPER 150
350000đ/tháng
 • Doawnload/Upload 150 Mbps
 • Thiết bị kết nối: Từ 1 - 10 thiết bị
 • Trang bị Modem Wifi + HD Box 4K
 • Trả trước 6 tháng + Lắp đặt miễn phí + Tặng 1 tháng cước
 • Trả trước 12 tháng + Lắp đặt miễn phí + Tặng 3 tháng cước
 • Trả sau phí lắp đặt 550.000VNĐ
 • Lắp đặt nhanh trong vòng 48h

Cáp Quang FPT cho Doanh nghiệp

SUPER 200
490000đ/tháng
 • Download/Upload 200 Mbps
 • Thiết bị kết nối từ 1 - 30 thiết bị
 • Trang bị Modem Wifi GPON AC1000F
 • Không áp dụng trả sau
 • Không áp dụng trả sau, mặc định TT12 tháng
 • Trả trước 12 tháng + Lắp đặt miễn phí + Tặng 1 tháng cước
 • Lắp đặt nhanh trong vòng 48h
Băng thông quốc tế 10.8 Mbps
SUPER 300
545000đ/tháng
 • Download/Upload 300 Mbps
 • Thiết bị kết nối từ 1 - 50 thiết bị
 • Trang bị Modem Wifi GPON AC1000F
 • Trả sau phí lắp đặt 550.000VNĐ
 • Trả trước 6 tháng: phí lắp đặt 275.000VNĐ
 • Trả trước 12 tháng + Lắp đặt miễn phí + Tặng 1 tháng cước
 • Lắp đặt nhanh trong vòng 48h
Băng thông quốc tế 12.6 Mbps
SUPER 400
1.410000đ/tháng
 • Download/Upload 400 Mbps
 • Thiết bị kết nối từ 1 - 70 thiết bị
 • Trang bị Modem Wifi Vigor 2925
 • Trả sau phí lắp đặt 3.000.000VNĐ
 • Trả trước 6 tháng: phí lắp đặt 1.500.000VNĐ
 • Trả trước 12 tháng + Lắp đặt miễn phí + Tặng 1 tháng cước
 • Lắp đặt nhanh trong vòng 48h
TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ FPT ĐỒNG NAI
Hotline: 0707.444.777 Báo hỏng: 19006600

Tin tức khuyến mãi